ประวัติความเป็นมา

บ้านอรพินท์เป็นที่พักอาศัยของครอบครัวมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๕๗ จนถึงปัจจุบัน ตัวบ้านเดิมที่รู้จักกันในนามบ้านอรพินท์ ได้ตั้งอยู่มาร่วมหนึ่งร้อยกว่าปี ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหมด ในแนวทางการออกแบบโคโลเนียล-ล้านนา เดิมเป็นที่พักของพ่อแดง ผู้ทำอาชีพค้าขายทางน้ำในสมัยที่แม่น้ำปิงถูกใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง และทำบ้านเช่ารายล้อม บ้านอรพินท์ ซึ่งทำให้เกิดเป็นคล้ายหมู่บ้านขนาดเล็ก ที่รวมผู้ประกอบอาชีพหลากหลายสาขาไว้ด้วยกันในรั้วบ้าน ณ ย่านวัดเกต

เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเมืองเชียงใหม่ ด้วยวิสัยทัศน์ว่าต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมล้านนา ให้ทั้งคนที่มาพักอาศัยและลูกหลานได้สัมผัสถึงตัวตนความเป็นไทย และรับรู้ถึงวิถีชีวิต การเป็นอยู่ของคนไทย รวมทั้งสถาปัตยกรรมล้านนา ที่งดงามและเหมาะสมเชิงภูมิศาสตร์ จึงเลือกสร้างตึก ๒ ชั้น ขนาดเล็ก ๓ ตึก โดยที่แต่ละตึกมีห้องพักแค่ ๕ ถึง ๖ ห้อง แต่ขนาดห้องกว้างขวาง เพื่อการพักผ่อนที่สุขสบาย รวมทั้งหมดเพียง ๑๕ ห้อง ตัวตึกได้ถูกออกแบบโดยยึดแนวทางของตัวบ้านอรพินท์หลังเดิม ซึ่งเป็นแนว โคโลเนียล-ล้านนา การตกแต่งที่ผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา-ไทย กับความสะดวกสบายสมัยใหม่ ทำให้บ้านอรพินท์ได้รับความนิยมกับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ลักษณะที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมล้านนา สามารถสังเกตได้กับการออกแบบ แบบดั้งเดิมของบ้านอรพินท์ อย่างเช่น หลังคาแป้นเกล็ดดินเผา งานแกะสลักไม้ และการออกแบบยกสูง ที่เปิดให้ลมผ่านได้ทุกทิศทาง

ห้องพักตั้งอยู่รอบๆ เขตบ้าน รวมกันมี ๓ ตึก โดยมีสวนเขียวขจีล้อมรอบทุกตึก รวมทั้งตนลำไยเก่าแก่ที่อยู่มานานกว่า ๑๐๐ ปี หลายต้น

Play Video